Forte da Nossa Senhora da Ínsua

Tipo: 
Adscripción cultural: 
Siglo XVII
Intervenciones posteriores: 
Si
Documentado arqueológicamente: 
No

Ubicación
Ampliar

Descargar KML  |  Ir a Google Maps